Üdvözlöm dr. Budavári Anna ügyvéd honlapján!

Kérem, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatot. A Weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.

Szakterületek

Polgári jog

Családjog

Gazdasági jog

Követeléskezelés

Peres képviselet

Polgári nemperes eljárások

Okiratszerkesztés

Ingatlanjog

Eseti és állandó képviselet jogi ügyek során

Közigazgatási jog

Fizetési meghagyásos eljárások

Kapcsolat

Telefonszám: 0620/44-99-330
Cím: 2083 Solymár, Várhegy utca 1.; Pf. 23.
Kérem, hogy személyes konzultáció érdekében időpontot egyeztetni szíveskedjen.
Térkép:

A Weboldal használata

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az egyes ügyek konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti jogi konzultációt. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése kizárólag a felhasználó felelőssége. A Weboldalon megjelenített információk nem minősülnek ajánlattételnek és megbízás elfogadásának sem.
Amennyiben konkrét jogi problémával kapcsolatban tanácsra van szüksége, vagy a Weboldalon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, döntése meghozatala előtt minden esetben feltétlenül lépjen kapcsolatba az Irodával.
Az Iroda mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon - az Irodától függetlenül - jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik az Iroda nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.
Az Iroda fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét megváltoztassa. Az Iroda továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket is, amelyről a felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Adatvédelem

Amennyiben Ön a Weboldalon található elérhetőségeink valamelyikén közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a Weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza. Az Iroda harmadik személyek részére személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Az Iroda gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A felhasználó az Iroda e-mail címére küldött üzenet útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az Iroda által a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.